วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้กับนักศึกษาและประชาชน ได้เรียนรู้และทราบถึงวิธีการใช้และตระหนักถึงคุณค่าเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล
<<<<<<<คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม>>>>>>>>