วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมกิจกรรมเสวนาสภากาแฟ ของ อำเภอตระการพืชผล โดยการเสวนาในครั้งนี้ กศน.ได้ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน "นครแห่งการอ่านตระการโมเดล" ในกิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้นำในชุมชนเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านภายในชุมชน ณ บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

                        <<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>