วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานจุดเทียนสักการะในพิธีทำบุญสังฆทานวัดโพธิ์สระปทุม ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และนำคณะครู จัดทำโรงทานให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก พระครูวินัยธรฉัตรชัย สุรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สระปทุม รับมอบปัจจัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสาธารณประโยชน์ ให้กับ กศน.อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
                         
                            
  <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>
ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ อาคารเกรียงไกร วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2561 เพื่อปรึกษาหารือวางแผนงานและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงาน กศน. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ตัวแทนจาก กศน.อำเภอทั้ง 25 กศน.อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2560 ได้แก่บ้านหนังสือชุมชนบ้านกระเดียน อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และชุดสูท
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม
>> วันที่ 21 กันยายน 2561
นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล และนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะ บุคลากร กศน.อำเภอตระการพืชผล และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลเกษม ร่วมต้อนรับ ท่าน อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9 (พตส.9) ที่มาศึกษาดูงาน ศส.ปชต.ตำบลเกษมและดูงานแนวคิดในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
                   <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>
วันที่ 18 กันยายน 2561 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้ นางวรรณพร นธะสนธิ์ ครู และนางกัลย์รวี ฉิมวิเศษเดชกุล ครูอาสาสมัครฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผล ....>>โดยมี นางสมฤทัย ด้ามทอง ครูชำนาญการ ฝึกประสบการณ์ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

                   <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>