วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. อำเภอตระการพืชผล ร่วมต้อนรับ คณะอนุกรรมการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ประธานอนุกรรมการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ ซึ่งเดินทางมาพบปะ ประชาชน ในโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย หมู่ 1 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังได้เยี่ยมชม บูธแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ ของทางหน่วยงานราชการ โดย กศน.อำเภอตระการพืชผล ได้จัดนิทรรศการ ไทยนิยมยั่งยืน รู้เท่าทันเทคโนโลยี การสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐ และศูนย์ดิจิตอลชุมชน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

             <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กศน. อำเภอตระการพืชผล ในนามคณะกรรมการและเลขานุการ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ประจำจังหวัด อุบลราชธานี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งให้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลและองค์กรเครือข่าย ทั้ง 23 ตำบล ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล พร้อมมอบสื่อการเรียนรู้ ให้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี                    <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>

      วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชน และการดำเนินงานเน็ตประชารัฐในชุมชน ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลสะพือ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 (จุดบริการเน็ตประชารัฐ) ตำบลสะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยมีคณะผู้แทนจากสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และ กศน.อำเภอตระการพืชผล ให้การต้อนรับ                 <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>