วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล และได้รับเกียรติจาก นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำภอตระการพืชผล ร่วมแสดงความยินดีแด่ นางทองใส จันทบิล ครูชำนาญการ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และร่วมต้อนรับนางวรรณพร นธะสนธิ์ ครู ค.ศ.1 จาก อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี และนายญาณพล พันธ์คำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จาก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่ กศน.อำเภอตระการพืช ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผล
ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

           

 <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>