วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล นางวรรณภร นธะสนธิ์ ครู คศ.1และนางสาววิภารัตน์ วงศ์คำเหลา ครู กศน.ตำบลร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายปีงบประมาณ 2561 และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนโยบายของจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. สู่เป้าหมาย "ดี เด่น ดัง" ณ ห้องประชุม Otop จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

                       <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>