วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผลพร้อมส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวอำเภอตระการพืชผล 
เจ้าเมืองตระการพืชผลคนแรก รำลึกอดีตความเป็นมา ๑๕๔ ปี ณ อนุสาวรีย์พระอมรดลใจ (สวนสาธารณะหนองขุหลุ) อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, เด็ก, ท้องฟ้า, ดอกไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

                                <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>