วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมต้อนรับ ดร.ปรีชา ชื่นชนกพิบูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา , นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน .จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น “โครงการสานพลังเสริมคุณค่า คลังปัญญาผู้สูงอายุ กศน.อุบลราชธานี” ณ สวนสาธารณะหอไตรหนองขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
และเวลา ๑๐.๐๐ น.นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผลพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผลร่วมถ่ายทำโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(ETV) รายการ เรียนนอกรั้ว,รายการ กศน.เพื่อการเรียนรู้ ในกิจกรรม “ตระการฯโมเดล ว่าด้วยการส่งเสริมการอ่าน” ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผลและห้องสมุดประชาชนอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ฝูงชน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

                         <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>