วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผลพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผลร่วมถ่ายทำโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(ETV) รายการ เรียนนอกรั้ว,รายการ กศน.เพื่อการเรียนรู้ ในกิจกรรม “ตระการฯโมเดล ว่าด้วยการส่งเสริมการอ่าน” ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผลและห้องสมุดประชาชนอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

                   <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>