ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ขยายผลการดำเนินการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน การออม และการบริหารจัดการการเงินในครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย 50 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล กล่าวรายถึงวัตถุประสงค์โครงการ วิทยากรให้ความรู้นายกิจจา นิรภูมิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะครู กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการแนะนำการทำบัญชีครัวเรือนในภาคทดลองปฏิบัติ การเขียนรายรับรายจ่ายประจำวัน ณ ศาลากลางบ้านหนองเอาะ-หนองสิม ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 24 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

                       <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>