วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางวรรณพร นธะสนธิ์ ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอตระการพืชผล ประจำเดือน ธันวาคม 2560 โดยมี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

            <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>