วันที่ 15 มกราคม 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล นำโดย นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมต้อนรับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และว่าที่นายกองเอกปราโมทย์  ธัญพืช รองผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้เดินทางมาประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สัญจร ครั้งที่ 1/2561 ณ อำเภอตระการพืชผล กศน.อำเภอตระการพืชผลได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการ “ต้นแบบการอ่าน ตระการพืชผล” และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีผลงานเด่นในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ การส่งเสริมการอ่าน นอกจากนี้ยังได้มอบโครงการ “จิตอาสาพาอ่าน” ให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านของอำเภอตระการพืชผล