วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.09 น. กศน.อำเภอตระการพืชผล ต้อนรับคณะเจ้าภาพจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนตำบลต่างๆทั้ง 23 ตำบล และคณะผู้บริหารกศน.อำเภอ ซึ่งเดินทางมาทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอาคาร กศน.อำเภอตระการพืชผล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธฤติ ประสานสอน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินสมทบทุนและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีฯ และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง-หมอลำเพื่อให้นักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ได้แสดงความสามารถ ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล การทอดผ้าป่าสามัคคีฯมียอดรวมเงินผ้าป่าทั้งสิ้น 368,598 บาท ทาง กศน.อำเภอตระการพืชผลจึงขอขอบคุณคณะเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธามา ณ โอกาสนี้

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน

                           <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>