วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและร่วมวางแผนการดำเนินงาน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอตระการพืชผล ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม
 
                            <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>