วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ Delivery ความรู้ ให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล ได้พบปะผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งให้แนวคิดเกี่ยวกับการอ่านสร้างสุขเพื่อพัฒนาตนเอง ณ ห้องสมุดประชาชนสาขาตำบลไหล่ทุ่ง บ้านคำข่า หมู่ 7 อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี กิจกรรมที่จัดแต่ละฐานแบ่งเป็นกิจกรรมสำหรับเด็ก และ กิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่ เช่น แผนที่มหัศจรรย์ คำทายอีสาน เลโก้กระดาษ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม

                            <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>