วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล นำนักศึกษาเข้าอบรมโครงการสะเต็มศึกษาและโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ในการเรียนรู้ และชีวิตประจำวันในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที และ สถานที่กลางแจ้ง

                    <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>