กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน “กศน.อำเภอตระการพืชผล เกมส์ “ ส่งเสริมการอ่าน ต้านยาเสพติด ป้องกันทุจริต พิชิตคอรัปชั่น ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักออกกำลังกาย รักการออกกำลังกาย สร้างความรักความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มโซน โดยมีนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ. กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และได้รับเกียรติจากนายธฤติ ประสานสอน ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬา พร้อมร่วมมอบรางวัลและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยในการแข่งขันกีฬามี 6 ประเภทชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล เซปักตระกร้อ วอลเลย์บอล แชร์บอล เปตอง และกรีฑา

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

                  <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>