วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับโซน กศน.อำเภอตระการพืชผล ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและได้เข้าฐานกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ฐานทำเหรียญโปรยทาน ฐานโมบายแฟนซี ฐานส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับกลุ่มโซน กศน.อบ.2 ต่อไป

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
                       <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>