วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล ตอนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอวารินชำราบ เดินทางมาศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “นครแห่งการอ่าน ตระการโมเดล” ซึ่งทาง กศน.อำเภอตระการพืชผล ได้นำเสนอจุดเริ่มต้นของโครงการ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน นำไปสู่ความสำเร็จและรางวัลที่ได้รับ พร้อมด้วยแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านในปี 2561 มุ่งสู่ กศน.4G ดี เด่น ดัง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผล จากนั้น นำคณะศึกษาดูงานลงพื้นที่เยี่ยมชมพบปะ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและบรรณรักษ์อาสา ห้องสมุดประชาชนสาขา/บ้านหนังสือชุมชน ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา ตำบลกระเดียน และตำบลเกษม ตามลำดับ

ในภาพอาจจะมี 4 คน

                           <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>