วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ประชุมบุคลากร เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล ได้แจ้งชี้แจงการใช้งานระบบ QR Code ออนไลน์ เพื่อตรวจสอบผลการเรียน และ จำนวน กพช. สำหรับนักศึกษา และชี้แจงการวางแผนดำเนินงาน กิจกรรมสำคัญที่จะต้องดำเนินการ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผล                     <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>