วันที่ 10 เมษายน 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการอบรมให้นักศึกษาเครือข่ายดิจิทัลชุมชน รุ่นที่ 3 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวเล่าเรื่อง เพื่อการประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ ด้วย Smartphone และการสร้าง Fan Page Facebook ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ
ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล พบปะผู้้เข้ารับการอบรมและบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของเทคโนโลยีกับวิถีชุมชนในยุคดิจิทัล ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

                <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>