กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ซึ่งมีพระครูวินัยธร ฉัตรชัย สุรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สระปทุม ตำบลกุศกร เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านทั้งสี่ทักษะ สามารถนำมาใช้ในการทำงานของตนเอง และได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์แก่ประสบการณ์ทางวิชาชีพในสาขาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ กศน.ตำบลกุศกร

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม
                              
                                 <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>