วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชน และการดำเนินงานเน็ตประชารัฐในชุมชน ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลสะพือ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 (จุดบริการเน็ตประชารัฐ) ตำบลสะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยมีคณะผู้แทนจากสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และ กศน.อำเภอตระการพืชผล ให้การต้อนรับ                 <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>