วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กศน. อำเภอตระการพืชผล ในนามคณะกรรมการและเลขานุการ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ประจำจังหวัด อุบลราชธานี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งให้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลและองค์กรเครือข่าย ทั้ง 23 ตำบล ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล พร้อมมอบสื่อการเรียนรู้ ให้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี                    <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>