วันที่ 13 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในทุกๆด้าน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 6 ฐาน ประกอบไปด้วย 1.การปลูกผักสวนครัว 2.การเลี้ยงไก่ 3.พลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซล 4.การเพาะชำ 5.การปลูกกล้วย 6.การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ทั้งนี้ได้มีการให้ความรู้และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนำไปสู่การปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

                        <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>