วันที่ 19 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการอบรมรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออก 
การป้องกันยาเสพติด และส่งเสริมรักการอ่าน ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล รุ่นที่ 1/3 โดยมีนางวรรณพร นธะสนธิ์ ครู คศ.1 เป็นประธานในพิธีเปิด และนางกัลย์รวี ฉิมวิเศษเดชกุล ครูอาสาสมัครฯเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้กับประชานให้มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันกันโรคไข้เลือดออก การป้องกันยาเสพติดรวมไปถึงเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการอ่าน ซึ่งก่อนการเข้าสู่โครงการได้มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, ต้นพืช, ฝูงชน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

                            <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>