วันที่ 21 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการอบรมรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออก 
การป้องกันยาเสพติด และส่งเสริมรักการอ่าน ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล รุ่นที่ 3/3 โดยมีนายรุ่งรวี โชติพันธ์ กำนันตำบลเกษม เป็นประธานในพิธีเปิด และนางกัลย์รวี ฉิมวิเศษเดชกุล ครูอาสาสมัครฯเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันกันโรคไข้เลือดออก การป้องกันยาเสพติดรวมไปถึงเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการอ่าน ณ ที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเกษ

ในภาพอาจจะมี 1 คน
ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

                    <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>