วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 7.00 น. กศน.อำเภอตระการพืชผล นำโดย นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” เพื่อให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล 
และเวลา 10.00 น. กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมกับส่วนราชการอำเภอตระการพืชผล จัดกิจกรรมปลูกฝ้าย ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายสายบุญเป็นจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ปีที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์พื้นที่ในการปลูก จาก พระมหายุธยา อภิปุญโญ รองเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล และได้รับเกียรติจาก นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล ร่วมเป็นเกียรติปลูกฝ้ายในครั้งนี้ ณ วัด ศรีตระการ ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนอยู่บนเวที

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

               
     <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>