วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ต้อนรับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี นำโดย นายศักดิ์ชัย นาคเอี่ยม ผอ.กศน. อำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทำบัตรนักศึกษาแบบ “Smart Code” และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “นครแห่งการอ่าน ตระการโมเดล” ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผล
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
                                 
                                <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>