ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2561 ในเขตตรวจราชการที่ 13 กศน.อำเภอตระการพืชผล ในการส่งเสริมการอ่าน ยกระดับการศึกษา พัฒนาอาชีพ และการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ โดยมีนางธนัชศรณ์ ศิริม่วง รอง ผอ.สำนักงาน จังหวัดอุบลราชธานี นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล คณะครู สรุปผลการดำเนินงานและเครือข่ายการศึกษาอำเภอตระการพืชผล ให้การต้อนรับ.
.