>> วันที่ 21 กันยายน 2561
นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอตระการพืชผล และนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะ บุคลากร กศน.อำเภอตระการพืชผล และคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลเกษม ร่วมต้อนรับ ท่าน อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9 (พตส.9) ที่มาศึกษาดูงาน ศส.ปชต.ตำบลเกษมและดูงานแนวคิดในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
                   <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>