ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ อาคารเกรียงไกร วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2561 เพื่อปรึกษาหารือวางแผนงานและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงาน กศน. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ตัวแทนจาก กศน.อำเภอทั้ง 25 กศน.อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2560 ได้แก่บ้านหนังสือชุมชนบ้านกระเดียน อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และชุดสูท
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม