วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานจุดเทียนสักการะในพิธีทำบุญสังฆทานวัดโพธิ์สระปทุม ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และนำคณะครู จัดทำโรงทานให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก พระครูวินัยธรฉัตรชัย สุรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สระปทุม รับมอบปัจจัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสาธารณประโยชน์ ให้กับ กศน.อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
                         
                            
  <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>