วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. กศน.อำเภอเภอตระการพืชผล ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา และการใช้งานระบบการติดตามการสำรวจฯโดยมี นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นผู้บรรยาย การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามฯ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม