วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. กศน.อำเภอตระการพืชผล ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง และสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 พร้อมชี้แจงนโยบายปีงบประมาณ 2562 ของทาง สำนักงาน กศน. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ และร่วมพิจารณา เสนอแนะ กิจกรรมโครงการต่างๆของทาง กศน.อำเภอตระการพืชผล ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

                   <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>