วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล บรรยายพิเศษเรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของ ความสำคัญของการอ่าน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่าน เทคนิคการจดบันทึก และการเข้าใช้ห้องสมุดประชาชน โดยผู้เรียนได้รับฟังบรรยายและทำกิจกรรมควบคู่กันไป ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

    ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
<                                                    <<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>