วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ และสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยมีนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด และนางวรรณพร นธะสนธิ์ ข้าราชการครู กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี


ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

                 <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>