ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการค่ายวัยใส ป้องกันภัย ห่างไกลยาเสพติด ให้กับ นักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผลขึ้น ซึ่งในวันที่ 24 ธันวาคม 2561เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติด และในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นการศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงและเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติด


ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

                 <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>