วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมต้อนรับนายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 14 และคณะซึ่งเดินทางมาติดตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ(เน็ตประชารัฐ) ณ บ้านคำเจริญ ม.6 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นผู้กล่าวต้อนรับและทาง กศน.อำเภอตระการพืชผล ได้นำเสนอข้อมูลและจัดนิทรรศการ ผลการดำเนินงานการสร้างการรับรู้และใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในภาพรวมระดับอำเภอทั้ง 50 หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

                   <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>