วันที่ 17 มกราคม 2562 นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ. กศน.อำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งมีการจัดมุมการอ่าน กิจกรรมบิงโกคำสุภาพ กิจกรรมปริศนาอักษรไขว้และอาชีพทำได้ขายเป็นให้ผู้มารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการผ่อนคลายและประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมอาชีพในงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเทพฤทธิ์ บัวโรย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีแล

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง


                       <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>