วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 นางวรรณพร นธะสนธิ์ ครู ค.ศ.1 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดโพธิ์สระปทุม บ้านกุศกร ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
                <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>