วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล รับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายธฤติประสานสอน ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยุทธการ สืบแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และคณะนิเทศ ตรวจสอบ การควบคุมการเงินพัสดุ การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตามอัธยาศัย และผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้มีนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ. กศน.อำเภอตระการพืชผล กล่าวต้อนรับ คณะนิเทศ ณห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

               <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>