วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานและรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานเททองหล่อ "พระอัครสาวกพระโมคคัลลาพระสารีบุตร" พิธีสมโภช "พระพุทธอุบลบันดาลสุข"(หลวงพ่อสมปรารถนา อายุ 350 ปี ) ณ วัดโพธิ์สระปทุม บ้านกุศกร ม.9 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังนั่ง และอาหาร

                <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>