วันที่ 7 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผล ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตำบล (DMIS62) สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยขยายผล จากวันที่ 5-6 มีนาคม 2562 ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมผู้รับผิดชอบระดับอำเภอเพื่อชี้แจงการรายงานข้อมูลในระบบของสำนักงาน กศน. โดยมีนางสาวสุพัตรา นามบุตรและนางสาวพัทธนันท์ บุญเพศ ครู กศน.ตำบล อธิบายและบรรยายเกี่ยวกับระบบการกรอกข้อมูลให้คณะครู กศน.อำเภอตระการพืช ได้ทราบและดำเนินการ รายงานข้อมูลในระบบ DMIS62 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม