กศน.อำเภอตระการพืชผล ขอเชิญร่วมงาน
วันรักการอ่าน วันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.30 เป็นต้นไป 
มีการออกบูธสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
การแข่งขันทักษะวิชาการของ นักศึกษา กศน.
พร้อมด้วยกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ต่างๆมากมาย ณ อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ