วันที่ 17 เมษายน 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผลจัดโครงการ ประชุมสัมมนา เสริมสร้างการเรียนรู้ 
ปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน โดยมี นายอดิศักดิ์คำภีระ ผอ. กศนอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะครู กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย จัดทำกิจกรรม ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ในการจัดทำกิจกรรมปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน ให้กับกลุ่มผู้ พร้อมครูศูนย์เด็ก ทั้ง 4 แห่ง ของตำบลเซเป็ดโดยได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์อบรมให้ความรู้ ในการพัฒนา เด็กที่มีอายุ 0-6 ขวบ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผน ในการจัดกิจกรรม ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด

ในภาพอาจจะมี 18 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
                        <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>