วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวรรณพร นธะสนธิ์ ครูชำนาญการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศาลหลักเมืองอำเภอตระการพืชผลผล และโรงเรียนตระการพืชผล มี นายอมร พรมสอน ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)อำเภอตระการพืชผล รักษาราชการแทนนายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสนามบาสเก็ตบอล