วันที่ 12 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผล (กลุ่มโซนที่ 1 ตำบลขุหลุ กระเดียน บ้านแดง คำเจริญ เซเป็ด ขามเปี้ย นาพินและตำบลไหล่ทุ่ง) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งและเสริมสร้างสมองด้วยการอ่าน มีประชาชนทั่วไปเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง กินอยู่อย่างไรให้สุขกายสบายใจ และการเสริมสร้างอาหารสมองด้วยการอ่าน ในการอบรมครั้งนี้ได้มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างผู้เข้าอบรม วิทยากรและคณะครู ทำให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความสนุกสนานและ เกิดองค์ความรู้ใหม่ ณ ค่ายเรียนรู้ กศน.อำเภอตระการพืชผล

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม
 <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>