วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผล (กลุ่มโซนที่ 3 ตำบลเกษม ตำบลถ้ำแข้ ตำบลกุดยาลวน ตำบลคอนสาย ตำบลนาสะไม ตำบลเป้าและตำบลหนองเต่า) จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน ประพฤตนตามวิถีประชาธิประไตยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน และประพฤติตนตามวิถึประชาธิประไตย ในการอบรมครั้งนี้ได้มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างผู้เข้าอบรม วิทยากรและคณะครู ทำให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความสนุกสนานและ เกิดองค์ความรู้ใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม
 <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>