วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 รุ่นที่ 1/2 จำนวน 12 ตำบล 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของ ความสำคัญของการอ่าน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่าน เทคนิคการจดบันทึก และการเข้าใช้ห้องสมุดประชาชน โดยผู้เรียนได้รับฟังบรรยายและทำกิจกรรมควบคู่กันไป ณ ห้องประชุม ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

         <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>