ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562
กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวนรากร เฟื่องบุญ ครู กศน.ตำบล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ ณ วัดป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ในภาพอาจจะมี 2 คน

                     <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>